AUKSJON

På denne siden vil du finne relevant informasjon om auksjonene til OFK.

Auksjonene gjennomføres hver 14. dag i periodene OFK har møter. Listene sendes ikke ut lenger dersom du ikke ønsker det (og betaler porto). Listene er å finne oppe til venstre på hjemmesidene - eller du kan plukke opp papirversjonen på et møte.

Aktuelle skjema for deltagelse pr. post, telefon eller e-post:

Skulle du ha spørsmål til auksjonene eller tenker på å selge, er det bare å kontakte noen fra auksjonskomiteen. Adresser, telefonnummer og kontaktinformasjon finnes på siden Styre Og Verv.

Verdt å merke seg er også at auksjonariusene gjerne tar et uforpliktende hjemmebesøk skulle du ha ting å selge.

Tidligere auksjoner: