INFO

En viktig medlemsfordel er at du får INFO 4 ganger i året.

Det er ofte enklere og bedre å lese papirutgaver av blader og tidsskrifter. Men som en bonus til brukere av disse sidene tilbyr OFK alle å lese INFO elektronisk, i hvert fall et utdrag av bladet..... For den hele utgaven må du ha papirutgaven.

Som en hjelp har Kjell Åge Johansen utarbeid en oversikt over publisterte artikler fra INFO i perioden fra 1990 fram til dags dato. Oversikten kan åpnes eller lastes ned som enten et Excel-ark. Excel-arket vil være egnet for å systematisere og sortere og for å sjekke hva som er av artikler i de ulike INFO.

I tillegg er det utarbeid en egen søkemotor hvor du kan søke på forfattere som har skrevet artikler samt de ulike årganger av INFO (ved kombinasjsonssøk på begge parametre vises forfatter øverst).

Nedenfor finner du et fritektssøk. Skriv inn det ordet du vil søke etter og resultatet vises i nettleseren. Merk at dersom ordet ikke finnes, vil du få en tom side. Merk at du kun kan søke på ett ord - og ikke flere.

Nedenfor finnes INFO som pdf-filer som du kan åpne eller laste ned. Klikk på bildet, så er du igang!

Alle artikler og innhold er opphavsbeskyttet og tilhører artikkelforfattter og OFK.


INFO 2009-2013 | INFO 2012 -

INFO 2018

INFO_2018_1 INFO_2018_2

INFO 2017

INFO_2017_1 INFO_2017_1 INFO_2017_3 INFO_2017_4

INFO 2016

INFO_2016_1 INFO_2016_2 INFO_2016_3 INFO_2016_4

INFO 2015

INFO_2015_1 INFO_2015_2 INFO_2015_3 INFO_2015_4

INFO 2014

INFO_2014_1 INFO_2014_2 INFO_2014_3 INFO_2014_4

INFO 2013

INFO_2013_1 INFO_2013_2 INFO_2013_1 INFO_2013_4

INFO 2012

INFO_2012_1 INFO_2012_2 INFO_2012_1 INFO_2012_1