NYHETER OG AKTUELT #1

På denne siden vil du finne gamle (og utdaterte) nyheter og aktuelt stoff som tidligere har vært publistert på startsiden. I tilfelle du vil mimre litt eller se hva som har vært aktuelt tidligere....... OFK gjør deg oppmerksom på at en del tilbud, salgsartikler osv. vil være utdaterte og ikke lenger tilgjengelig.

DES 2010-AUG 2011 | SEP 2011-JULI 2012 | AUG 2012-OKT 2013 | NOV 2013-DES 2014 | JAN 2015-


JULEAUKSJON

Til nå har budgivning ved Oslo filatelistklubbs auksjoner vært forbeholdt klubbens medlemmer. Ved klubbens Juleauksjon 29. november 2010 åpner klubben for budgivning også fra ikke-medlemmer.

Auksjonslistene vil foreligge ca. 14 dager før auksjonsdagen. Øverst på auksjonslista står informasjon om skriftlig budgivning m.m.


JULEBORD 11. DESEMBER 2010

Same procedure as every year! Det er tid for årets julebord, som i år arrangeres på Rica Hotel Oslo. Vi starter med en aperitif kl. 19:00 og forsetter til et lekkert julebord med de herligste retter!

I likhet med tidligere år sponser OFK deler av gildet slik at prisen pr. kuvert ikke er mer enn kr. 250,-.

Mer info kommer i INFO nr. 4. Betaling skjer til konto 05322740702, Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7, 1405 Langhus.

Frist for å melde seg på er 30. november.


NYTT MØTETIDSPUNKT I 2011

Neste år vil både møter og auksjoner starte kl. 19:00. Og IKKE kl. 19:30 som fram til nå.

Dørene åpnes kl. 18:00 som i dag, men tiden til å mingle, bytte merker, prate mv er altså mindre. Så husk, møt opp senest kl. 19:00 f.o.m. neste år.


ÅRETS SOMMERMØTE

Etter fjorårets suksess og med flere spørsmål om den andre muligheten på Arcus; vinturen, har OFK planlagt årets sommermøte med omvisning og foredrag om vintapping - inkl. smaking på vin, på nettopp Arcus! Så la bilen stå hjemme!

Omvisningen starter kl. 18:00. Adressen er Haslevangen 16. T-banens linje 5 har stasjon på Hasle. Buss 60 går til stoppet Haslevangen som ennå litt nærmere. Se Trafikanten for rutetider og andre muligheter.

For å melde deg må du sette inn kr. 250,- på konto 0532.27.40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7, 1405 Langhus). Innbetaling gjelder som påmelding.

Fristen er 21. MAI for å melde seg på!


ÅRETS FELLESREISE GÅR TIL BERGEN

Som kanskje en del allerede har fått med seg da det er presentert på et par av årets klubbmøter og auksjoner, har OFK i år planlagt reise til den nasjonale utstillingen "Bergen hundre" som avholdes i Bergen 14-16 oktober.

Opplegget blir som foregående år ved at OFK vil sponse deler av turen, dvs. hotell. Reisen må den enkelte besørge selv.

For å melde deg på må du sette inn kr. 500,- på konto 0532.27.40702 (Oslo Filatelistklubb v/Tore Frøvig, Dalskroken 7, 1405 Langhus). Innbetaling gjelder som påmelding. Mer info i INFO nr. 1/2011.

Fristen er 1. JUNI for å melde seg på!


OFK ÅPNER SINE AUKSJONER FOR IKKE-MEDLEMMER

Styret har nå vedtatt at auksjonene, som en prøveordning, inntil videre åpnes for budgivning for ikke-medlemmer fra og med auksjon nummer 8/11 – mandag 2. mai.

Auksjonene avholdes annenhver mandag kl. 19:00 på Schafteløkken (se kart på siden Medlemsinfo). Visning fra kl. 18:00. Auksjonspause juni – slutten av august.

Auksjonslistene legges ut på hjemmesiden i god tid før auksjonen. Ikke-medlemmer som får tilslag på skriftlige bud vil få tilsendt resultat og giro. Klubben sender objektene når betaling er foretatt.


PERSONLIGE FRIMERKER MED OFKs JUBILEUMSLOGO

Du kjenner den garantert igjen - logoen til OFK!

Den er bare "tunet" litt ved at vi har lagt til en laubærkrans. I tillegg har klubben laget personlige frimerker med dette motivet - som DU nå kan skaffe deg.

PF'ene kommer som enkeltmerker, firerblokk og brev (stemplet første dag PF'ene var i bruk).

Prisene er som følger:
- løst merke kr. 20,-
- firerblokk med arknummer kr. 80,-
- brev kr. 30,-

PF'ene selges på møter og ved auksjoner i tillegg til at de kan bestilles. Ved bestilling tilkommer et gebyr på kr. 20,- (et PF vil bli brukt til frankering).

Bestlilling skjer ved å betale inn totalbeløp til konto nr. 0532.27.39860. Husk å skriv hva du ønsker og antall av det enkelte objekt.

alle_ofk_jubileum pf_jubileum_ofk pf_firerblokk_ofk konv_jubileum_ofk

Hold musen over og klikk for å åpne større bilde av det enkelte objekt.


JUBILEUMSPRODUKTER

Oslo Filatelistklubb fyller 125 år den 11. desember 2011 og har i anledning jubiléet utgitt flere samleprodukter.

Det er i år også 115 år siden det ble utgitt norske merker på Svalbard for bl.a. å markere norske interesser. Merkene er gjengitt som Personlige Frimerker (PF) og det er også laget en liten folder som gir bakgrunnen for disse.

jubileum_spitsbergen spitsbergen_10_ore spitsbergen_20_ore

Følgende produkter kan bestilles:

 • A: Personlig Frimerke med OFKs jubileumslogo à kr 20,-
 • A4:Firerblokk med arknummer à kr. 80,-
 • AFDC: Brev kr. à 30,-
 • B: Ustemplet sett 2 PF med lokalmerker fra Svalbard à kr 40,-
 • BH: Sett 2 hefter PF med lokalmerker fra Svalbard à kr 320,-
 • C: Konvolutt med 2 PF lokalmerkene førstedagsstemplet Svalbard 10/7-2011 a kr 50,-
 • D: Folder med historien om lokalmerkene, med 2 PF stemplet jubileumsdatoen for Vesteraalens Dampskipsselskap anløp på Svalbard 10/7-2011 à kr 75,-

PF'ene selges på møter og ved auksjoner i tillegg til at de kan bestilles. Bestillingsgebyr for jubileumsproduktene er kr 20,- pr. bestilling. Bestillingene frankeres med PF.

Bestilling skjer ved å betale inn totalbeløp til konto nr. 0532.27.39860. Husk å skriv hva du ønsker og antall av det enkelte objekt.


OVERSIKT STANDS FILOS 2011

Her er en oversikt over aktiviteter samt en oversikt over foreninger, postvesen og handlere som holder stand under FILOS 2011:

 • Aktiviteter for barn og unge
 • Oslo Filatelistklubb
 • Norsk Filatelistforbund
 • Kieler Philatelisten-Verein
 • Norske Postkortsamlere
 • Posten Norge
 • Deutsche Post AG
 • Stein Kristiansen Frimerker
 • Brunsæl Frimerkeforretning
 • Engers Frimerker
 • Kjell Germeten A/S
 • Thor Falkenstein
 • SKILLING A/S

FILOS 2011

Ved å følge linken til dokumentet Oversikt FILOS 2011 får du en komplett oversikt over utstillingen med stands, åpnigstider mm.


FILOS 2011 TRENGER HJELPERE

spesialstempel_FILOS_2011

I forbindelse med utstillingen til høsten trenger OFK hjelpere. Skal utstillingen bli en sukess er vi avhengig av at mange medlemmer stiller opp og bidrar!

Utstillingen avholdes i perioden 11.-13. november i Håndverkeren. For full oversikt over OFKs behov, er det laget et eget notat med ytterligere informasjon. Spesielt er det aktuelt med hjelp på torsdag, fredag morgen samt søndag.


PLAKAT FOR FILOS 2011 FOR UTDELING OG SPREDNING

I forbindelse med utstillingener det laget en informativ plakat til utstillingen. Ta en utskrift, heng den opp på dertil egnet sted og hjelp til at så mange som mulig kommer i november! I tillegg fins det annen variant som kanskje er mer dekorativ?


FILOS 2011

Utstillingen finner sted i Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, Oslo, i perioden 11. november - 13. november med følgende åpningstider:

 • 11.11 - Kl. 11:11 - Utstillingen åpner
 • 11.11 - Kl. 19 - Utstillingen stenger
 • 12.11 - Kl. 11 - Utstillingen åpner
 • 12.11 - Kl. 15 - Premieutdeling
 • 12.12 - Kl. 17 - Utstillingen stenger
 • 13.11 - Kl. 11 - Utstillingen åpner
 • 13.11 - Kl. 15 - Utstillingen stenger

På fredagen som er Frimerkets Dag er dette Postens hovedarrangement i forbindelse med utgivelse av nye frimerker og ikke minst helpost for å markere vårt jubileum. Det vil bli handlerstands og Deutsche Post kommer med egne særstempler. Det blir en egen stand for barn og ungdom, med muligheter til å plukke gratis frimerker og overraskelse for øvrig. OFK vil ha salgsstand med jubileumsprodukter med mer.

Det vil bli muligheter til kjøp av brus og noe å bite i på utstillingen. Ta med eventuelle barn/barnebarn og kom innom! GRATIS ADGANG for alle.

Det er også satt opp en egen dedikert side for FILOS 2011, hvor oppdatert informasjon og andre relevante nyheter publiseres fortløpende.

Ellers gå direkte inn på:

Det blir, dersom ingen trekker seg, stilt ut 150 rammeflater på utstillingen - inkludert noen av klubbens samlinger. Posten vil være representert med eget eksponat og juryens representanter viser samlinger.