PUBLIKASJONER

OFK utgir en rekke publikasjoner av filatelistisk karakter. I tillegg har webmaster samlet Nyhetsbrev som er sendt ut til medlemmene f.o.m. 2007.

Ved å følge linkene vil du finne informasjon om:

I tillegg ønsker OFK gjennom denne siden å peke på enkelte andre utgivelser av generell filatelistisk karakter og interesse.

Ved å følge linkene vil du finne informasjon om:POSTSTEDER I OSLO flagg_UK

- - - - UTSOLGT - SOLD OUT - AUSVERKAUFT - - - -

Den kan kanskje forefinnes i salg hos enkelte frimerkeforhandlere

Endelig er den her, boka “Poststeder i Oslo”. Den første bok om stempler benyttet i dagens Oslo, fra 1845 til 2005, både håndstempler, maskin-stempler og særstempler.

poststeder_oslo

Dette er det første forsøk på en stempeloversikt over stempler benyttet av Posten i dagens Oslo, fra de første stemplene i 1845 og fram til 2006. Denne oversikten er på ingen måte komplett. Mange stempler sies å eksistere, men er så langt ikke dokumentert på forsendelser eller kvitteringer.

Det er derfor et håp at de illustrasjoner som mangler og stempler som ikke er nevnt, skal dukke opp fra samlere som har disse. Noen samlere har hjulpet til med å fremskaffe illustrasjoner av stempler.

En spesiell takk til Arvid Løhre som har skaffet tilgang til Postmuseets stempelkort mens de fremdeles var tilgjengelig i Oslo. Han har også gitt meg informasjon om nye stempler etter at Postmuseet ble besluttet flyttet til Lillehammer og oppdatering av stempelkortene sluttet. Takk til Norsk Posthistorisk Selskap for økonomisk støtte til publiseringen av denne bok.

Format 17 x 24 cm og boken er på 344 sider. Pris er NOK 375,-. For forsendelse pr. post tilkommer porto og boken koster da NOK 405,- innen Norge (Norden og Europa, samt resten av verden NOK 415), beløpet innbetales til konto 9235.19.85641.

Bestilles fra:
Kjell Åge Johansen, Nils Huus gate 6, 0482 Oslo. Epost: kj-aagj@online.no


POSTMARKS IN OSLO flagg_UK

This is the first attempt ever to issue a book on the postmarks of the city of Oslo from the introduction in 1845 through 2005. The number of postmarks is by no means complete. A number of postmarks are reported to have been used, but many of these have not been seen on covers or postal receipts.

Hopefully, collectors will come forward with postmarks not illustrated in this publication. A few collectors have forwarded some postmarks.

A special thanks goes to Arvid Lohre who provided a number of postmarks from the Postal Museum while still in Oslo. In addition, he forwarded copies of all new postmarks made available to the Postal Museum.

The Postal History Society of Norway has contributed financially towards the publication of this book, thank you.

Available by ordering from the author:
Kjell A. Johansen, Nils Huus gate 6, N-0482 Oslo. Email: kj-aagj@online.no

by transferring NOK 415 (incl. postage) to Bank account
OSLO: IBAN NO82 9235 1985 641
BIC/SWIFT-address: DNBANOKK.HARRY SNARVOLD: NORSKE BREVPORTOTAKSTER TIL UTLANDET 1743 - 1855

Filatelisten, posthistorikeren og forfatteren Harry Snarvold har gjennom de ti siste år skrevet en rekke grunnleggende posthistoriske publikasjoner. For eksempel "Norwegian letters to foreign destinations 1855 - 1875" (1990), "Norwegian letters to foreign destinations until 1855" (1992), "Franske portotall i decimer på norske brev til Frankrike 1853 - 1875" (1994) og "Norwegian unpaid letters to France 1700 - 1875" (1995) - for å nevne noen.

Mange studier har vært gjort og mange enkeltartikler har vært skrevet om norske brevportotakster til utlandet i frimerketiden, men ingen fullgode helhetlige oversikter har tidligere vært publisert når det gjelder brevportotakstene til utlandet for perioden før 1855.

Således vil Harry Snarvolds nye publikasjon være til uvurderlig hjelp for de mange samlere av norske posthistoriske brevforsendelser til utlandet før frimerketiden. Det posthistoriske miljø langt utenfor Norges grenser vil sette pris på Snarvolds nye publikasjon, og hans vilje til å la andre faring; ta del i hans arbeidskrevende studier og analysearbeid.

Arne Thune Larsens anmeldte boken i INFO nr 1/2000.

Boken kan bestilles fra klubben ved å benytte kontaktinfo til venstre.

Prisen er NOK 350,- pr stk + porto som følger:
- Porto Norge: NOK 50,-
- Porto Europa: NOK 75,-
- Porto Øvrige verden: NOK 120,-

Alt som B-post. Samlet beløp innbetales til bankkonto 0532.27.39860ANDERS LANGANGENS STEMPELHÅNDBØKER:

Komplett oversikt (med noen utsolgte...):

 • A - Norske postsigneter 1814 - 1899 - UTSOLGT
 • B - Brevstemplingsmaskinene i Norge 1900 - 1950 - UTSOLGT
 • C - Norske datostempler del 2, 1912 - 1930 - UTSOLGT
 • D - Norske Datostempler del 3, 1931 - 1949 - UTSOLGT
 • E - Norske Datostempler del 4, 1950 - 1959 - kr. 100,-
 • F - Norske Datostempler del 5, 1959 - 1969 (96 sider) - UTSOLGT
 • G - Norske Datostempler del 6, 1969 - 1978 (192 sider) - UTSOLGT
 • H - Brevstemplingsmaskinene i Norge 1951 - 1958 (71 sider) - kr. 75,-
 • I - Bruken av 3-ring nummerstemplene etter 1883 - UTSOLGT
 • J - Brevstemplingsmaskinene i Norge 1959 - 1976 (176 sider) - kr. 160,-
 • K - Norske datostempler del 1B, 1895-1911 (inkl. register for del 1A) - UTSOLGT

Porto kommer i tillegg til de oppførte prisene og alt sendes som B-post

Porto Norge: kr. 40,- pr. hefte

Porto Europa: kr. 75,- pr. hefte

Porto Øvrige verden: kr. 120,- pr.hefte

Bruk adressen på venstre side for å betille. Bankkontonr. 0532.27.39860