STYRE OG VERV

Styret i OFK velges for 1 år om gangen på den årlige generalforsamlingen hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

Generalforsamllingen avholdes normalt i løpet av mars måned. Valgkomiteen framlegger sine forslag, styret legger fram årsmelding og regnskapsfører går igjennom regnskap - pluss noe mer selvsagt.

For inneværende periode, har følgende personer verv i OFK:

Leder

Nestleder


Tore Berg
Epost: toreberg@online.no
Tlf. 916 63 558 (M)Bjørn Eirik Rasmussen
Epost: berasmussen@hotmail.com
Tlf. 67 55 93 85 (P) / 901 24 634 (M)

Styremedlemmer

Andre verv


Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 22 19 29 22 (P) / 993 67 560 (M)


Carl Gøran Fürst Scheve
E-post: carl-sch@online.no
Tlf. 900 19 472 (M)


Svein H. Andersen
Epost: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)Arne Thune-Larsen (varamedlem til styret)

Rolf Andre Hauge (varemedlem til styret)

Bjørn Muggerud (kasserer)
E-post: bmuggeru@online.no
Tlf. 905 21 375 (M)

Kjell Åge Johansen (bibliotekar)
Epost: kj-aagj@online.no
Tlf. 920 13 268 (M)

Klubbauksjoner

Redaktør INFO


Jan Henrik Fjære - leder
Epost: jhfjare@gmail.com
Tlf. 913 99 058 (M)


Svein H. Andersen
Epost: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772 (M)


Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 993 67 560 (M)Knut Arveng/Per Erik Knutsen
E-post: info@oslofilatelistklubb.no

Webmaster

Katalogkomiteen


Dag Røhjell (webmaster)
Epost: posttildag@hotmail.com
Tlf. 988 07 187 (M)


Bjørn Muggerud (formann)
E-post: bmuggeru@online.no
Tlf. 905 21 375 (M)

Kjell Åge Johansen

Erik Olafsen


Klubbens Råd


Gunnar Melbøe (leder)
Epost: gmelboee@online.no

Georg StørmerPer Erik Knudsen

Egil Kiserud (vara)

Marit Elind