STYRE OG VERV

Styret i OFK velges for 1 år om gangen på den årlige generalforsamlingen hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

Generalforsamllingen avholdes normalt i løpet av mars måned. Valgkomiteen framlegger sine forslag, styret legger fram årsmelding og regnskapsfører går igjennom regnskap - pluss noe mer selvsagt.

For inneværende periode (2014-2015), har følgende personer verv i OFK:

Leder

Nestleder


Arne Thune-Larsen
Epost: arne1@getmail.no
Tlf. 0047 950 42 795 (M)Marit Elind
Epost: marit.elind@getmail.no
Tlf. 0047 917 37 049 (M)


Styremedlemmer

Andre verv

Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 22 19 29 22 (P) / 993 67 560 (M)


Bjørn Eirik Rasmussen
Epost: berasmussen@hotmail.com
Tlf. 67 55 93 85 (P) / 901 24 634 (M)


Øistein Haugen
Epost: oeihauge@online.no
Tlf. 64 94 18 04 (P) / 952 10 719 (M)


Svein H. Andersen (varamedlem til styret)

Carl Gøran Scheve (varamedlem til styret)

Tore Berg (varamedlem til styret)Klubbauksjoner

Redaktør INFO


Jan Henrik Fjære - leder
Epost: jhfjare@gmail.com
Tlf. 913 99 058 (M)


Svein H. Andersen
Epost: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)


Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 993 67 560 (M)


Einar Østmo
E-post: einar.ostmo@khm.uio.no
Tlf. 911 68 564 (M)


Knut Arveng/Per Erik Knutsen

Webmaster

Katalogkomiteen


Dag Røhjell (webmaster)
Epost: posttildag@hotmail.com
Tlf. 988 07 187 (M)


Bjørn Mugguerud (formann)

Kjell Åge Johansen

Svein H. Andersen

Erik Olafsen


Klubbens Råd

Gunnar Melbøe (leder)
Epost: gmelboee@online.no

Georg Størmer
Knut Fr. Knutzen

Odd Frømyhr

Per Erik Knudsen (vara)

Egil Kiserud (vara)