TIDLIGERE MØTER 2015

MØTER OG AKTIVITETER JANUAR 2015

20. JANUAR

- Biblioteket åpner igjen i det nye året.
Vi håper medlemmene er klar over hvilket skattkammer vi har tilgjengelig med muligheter til å skaffe seg nær sagt alle opplysninger om frimerker og posthistorie fra nærmest alle kanter av verden.


26. JANUAR - referat

- Quiz
- Auksjonsåret 2014
Tradisjonen tro tar Ørn Grahm oss gjennom det forgående år. Et år hvor flere av de mest ikoniske objektene innen filatelien skiftet eier
- Kort møte med aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER FEBRUAR 2015

2. FEBRUAR

- Klubbaften
Uformell byttekveld med noe attåt. Se omtale annet sted i bladet og følg med på nyhetsmailer fra styret og nærmere info som gis på medlemsmøtene.


9. FEBRUAR - referat

- Quiz
- En filatelistisk rundtur i London
Bjørn Myhre tar oss med på sightseeing sett gjennom frimerker i byen hvor årets fellesreise går.
- Aktuelt og eventuelt


16. FEBRUAR

- Auksjon - last ned auksjonslisten
Vis at auksjonsvirksomheten er interessant og møt opp og by på det du har interesse av. Pass samtidig på å levere dine dubletter til auksjonsutvalget.


23. FEBRUAR - referat

- Quiz
- Hilsen fra Amerika
Knut Arveng viser postkortene fra norske utvandrere sendt hjem.
- Aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER MARS 2015

2. MARS

- Klubbaften
Uformell byttekveld med diverse andre innslag. Se omtale annet sted i bladet og følg med på nyhetsmailer fra styret og nærmere info som gis på medlemsmøtene.


9. MARS - referat

- Quiz
- Helpost fra utlandet til Norge
Utviklingen i bruken av helpost fra utlandet blir illustrert av Arne Thune-Larsen med utgangspunkt i hans nye utstillingseksponat.
- Aktuelt og eventuelt


16. MARS

- Auksjon - last ned auksjonslisten
Ny auksjon og etter denne ser vi hvordan grunnlaget er for avholdelse av hyppigere auksjoner. Dersom du er interesse i hyppigere auksjoner, møt opp samt lever inn auksjonsobjekter.


23. MARS - referat - protokoll

- Quiz
- Generalforsamling
Årets beste mulighet til å si din mening om klubbens drift. Støtt opp om OFK med å være et aktivt medlem.
- Aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER APRIL 2015

13. APRIL - referat

- Quiz
- Danske Reklamemerker
Danske frimerkehefter hadde på et tidlig stadium kommersiell reklame. Dette er et veldig populært samleområde og Frank Gilberg forteller om dette med utgangspunkt i sin utstillingssamling.
- Aktuelt og eventuelt


20. APRIL

- Auksjon - last ned auksjonslisten
Husk å levere objekter du ønsker å få med på juleauksjonen.


27. APRIL - referat

- Quiz
- De norske skipsstemplene under krigen sett med nye øyne
De firkantede stemplene fra Handelsflåten og Marinen er ettertraktet og uglesett og mange har meninger om disse. Bjørn Schøyen har samlet disse aktivt og har en del synspunkter på disse.
- Aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER MAI 2015

4. MAI - UTGÅR - SE INFO OVER

- Auksjon
Hjelp auksjonsutvalget og bidra til auksjonene ved å sette opp dine dubletter samtidig som dette gir deg penger for å handle på auksjonene.


11. MAI - ENDRET INNHOLD - referat

- Quiz
- Afghanistan - Feltpost 100
Feltpost av nyere dato. Svein H. Andersen forteller.
- Aktuelt og eventuelt


18. MAI

- Sommerauksjon - last ned auksjonslisten - bildeutvalg
Sesongens storauksjon. Støtt opp med bud og innleveringer til høstens auksjoner slik at vi kan opprettholde aktivitetsnivået.


26. MAI

Sesongens siste åpningsdag i biblioteket


MØTER OG AKTIVITETER JUNI 2015

1. JUNI - referat

Sommermøte på Postterminalen
Sett av kvelden. Nærmere opplysninger i INFO nr. 2/2015.


MØTER OG AKTIVITETER AUGUST 2015

25. AUGUST

Biblioteket åpner igjen etter sommeren


31. AUGUST

- Auksjon - last ned auksjonslisten
Vi starter sesongen med en liten auksjon for å komme i gang.


MØTER OG AKTIVITETER SEPTEMBER 2015

7. SEPTEMBER - referat

- Quiz
- På vei til Santiago de Compostela, med et blikk på kort og frimerker
Svein H. Andersen har gått pilgrimsveien og som samler har selvfølgelig fokuset vært også i den retningen.
- Aktuelt og eventuelt


14. SEPTEMBER

Intet møte. Schafteløkken benyttes til valglokale.


21. SEPTEMBER

- Klubbaften/Byttemøte


28. SEPTEMBER - referat

- Quiz
- Presentasjon av den nye Norgeskatalogen
Omsider, etter et års pause, kan Katalogkomiteen presentere en ny Norgeskatalog og det har vært verdt å vente på denne utgaven.
- Aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER OKTOBER 2015

5. OKTOBER

- Auksjon - last ned auksjonslisten
Ordinær auksjon og vi håper så mange som mulig bidrar både som innleverere og kjøpere.


12. OKTOBER - NB - MØTET BYTTET MED MØTET 26.10 - referat

- Quiz
- Postgiro'n skal fram
Arvid Løhre gir oss historien og samlerområdene knyttet til postgirotjenesten i Norge.
- Aktuelt og eventuelt


19. OKTOBER

- Klubbaften/Byttemøte.


26. OKTOBER - NB - MØTET BYTTET MED MØTET 12.10 - referat

- Quiz
- Feltpostinspektøren. Posten i krig 1940.
Arne Eriksen har skrevet bok som skildrer forholdene for postmenneskene på Vestlandet de hektiske ukene etter invasjonen i Norge og den provisoriske postkontrollen som ble iverksatt.
- Aktuelt og eventuelt


MØTER OG AKTIVITETER NOVEMBER 2015

2. NOVEMBER

- Klubbaften/Byttemøte
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg av klubbens overskuddslager av litteratur samt gratisbord. Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt nyhetsbrev på epost.


9. NOVEMBER - referat

- Quiz
- Postgangen langt vest i Aker - et historisk tilbakeblikk
Arne Thune-Larsen tar oss med på en lokalhistorisk tur ikledd posthistorie.
- Aktuelt og eventuelt


16. NOVEMBER

- Klubbaften/Byttemøte
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og sannsynligvis temakveld. Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt nyhetsbrev på epost.


23. NOVEMBER - referat

- Quiz
- Frimerkeprogrammet 2016
Tradisjonen tro kommer Halvor Fasting fra Frimerketjenesten og gir oss de første innblikk på utgivelsene neste år.
- Aktuelt og eventuelt


30. NOVEMBER

- Juleauksjon - last ned auksjonslisten - bilde 1 - bilde 2
Husk å levere objekter du ønsker å få med på juleauksjonen.


MØTER OG AKTIVITETER DESEMBER 2015

8. DESEMBER

- Siste åpningsdag i biblioteket


12. DESEMBER

- Julemiddag
Sett av kvelden allerede nå, nærmere detaljer kommer i neste nummer av medlemsbladet.