UTSTILLINGER

OFK sine medlemmer deltar på mange frimerkeutstillinger i inn- og utland. I tillegg arrangerer OFK fra tid til annen frimerkeutstillinger - alene eller sammen med andre.

Nedenfor vil du finne en oversikt over utstillinger fra de senere år hvor OFK har vært involvert.


På hjemmesiden til Norsk Filatelistforbund kan du i lukket del finne overikter over tidligere utstillinger ogh annen relevant informasjon i tilknytning til dette.FILOS 2007

logo_filos_2007

Filos 2007 ble arrangert på varemessen på Lillestrøm i tiden 23.-25.11.07 i tilknytning til messen "Hjem og Fritid".

Utstillingen var en begrenset nasjonal utstilling gjennomført i samarbeid med Posten og følgende filatelistiske begivenheter ble feiret:

- 150 år siden Christiania Bypost
- 125 år siden de berømte posthornmerkene med betegnelsen 21 millimeter ble innført
- 100 år siden de første frimerkene med kong Haakon VII forelå
- 75 år siden minnefrimerkene til dikterhøvdingen Bjørnson ble utgitt.

Her vil du finne mer detaljert informasjon om utstillingen.OSLO 2005

logo_oslo_2005

I forbindelse med 150-års jubilemuet for det første norske frimerket, ble det arrangert en nasjonal frimerkeutstilling på varemessen på Lillestrøm i tiden 17.-20.11.05.

Utstillingen ble arrangert av Norsk Filatelistforbund med OFK som teknisk arrangør.

Utstillingen bestod av ca. 600 rammer i alle konkuranseklassen i tillegg til innbudte samlinger. Under utstillingen var det blant annet frimerkeutgivelse, særstempler hver dag, inviterte sjeldenheter fra filateliens verden og mange interessente møter i flere foreninger.

Her vil du finne mer detaljert informasjon om utstillingen.Postex 2004

Da det ikke ble avholdt noen ordinær nasjonal frimerkeutstilling i Norge i 2004, bestemte Norsk Filatelistforbund at det skulle holdes en nasjonal Postex-utstilling i tiden 04.-05.09.04

Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Oslo Filatelistklubb.

En Postex-utstilling er ikke en vanlig utstilling som er åpen for publikum - de innsendte samlingene blir bedømt i løpet av en helg av en kvalifisert jury. Samlingene blir deretter sendt direkte tilbake til utstillerne. Fordelen er at utstillingen regnes som kvalifisernde til nordiske og internasjonlkae utstillinger.

Her vil du finne mer detaljert informasjon om utstillingen.OSLO 2000

logo_oslo_2000

I år 2000 feiret Oslo sitt 1000-årsjubiluem og i den forbindelse gjennomførte de 3 Oslo-klubbene, OFK, Frimerke-Ringen Posthorn og Sentrum Filatlelistklubb en felles firmerkeutstilling.

Utstillingen ble arrangert i Sjølystsenteret i løpet av dagene 17.-19.11.00 sammen med utstillingen "Hjem 2000".

Utstillingen omfattet ca. 500 rammer i alle de vanlige konkuranseklassene samt åpen klasse pluss 1-2 rammesamlinger.

Utstilling tok også mål av seg for å vise andre samlerområder som mynter, postkort, telekort i tillegg til at andre hobbyforeninger var med på arrangementet.

Her vil du finne mer detaljert informasjon om utstillingen.NORWEX 1997

logo_norwex_1997

Utstillingen NORWEX 1997 ble arrangert i perioden 16.-21.04.97 på Sjølyst i Oslo. Utstillingen bla arrangert av Norsk Filatelistforbund i samarbeid med Posten og var en internasjonal utstilling.

Utstillingen markerte 350-års jubileumet for Det Norske Postvesenet og var det den største begivenheten i norsk filateli siden Norwex 1980.

Her vil du finne mer detaljert informasjon om utstillingen.